Referenční projekty

Statický výpočet rodinného domu

Statický výpočet železobetonové konstrukce rodinného domu včetně výkresů výztuže.

Projekt byl zpracován v sw AxisVM.  

Statický výpočet ocelové haly v Havířově

Statický výpočet ocelové konstrukce haly včetně požární odolnosti a přípojů.

Projekt byl zpracován v sw AxisVM.  

Analýza svařovaného kontejneru

Statický výpočet ocelové svařované konstrukce kontejneru včetně ocelových přípojů.

Projekt byl zpracován v sw AxisVM.  

Statický výpočet dřevostavby v Trutnově

Statický výpočet dřevěnné konstruce rodinného domu. Nosný stystém typu two by four.

Projekt byl zpracován v sw AxisVM.   

Statický výpočet bytového domu v Trutnově

Statický výpočet železobetonové a zděné konstrukce bytového domu včetně založení.

Projekt byl zpracován v sw AxisVM.   

Statický výpočet dětského bludiště

Statický výpočet nosných prvků bludiště včetně kotvení.
Projekt byl zpracován v sw AxisVM.   

Ocelové plošiny pro technologické vybavení letiště

Pro tento projekt jsme byli zpracovateli statického výpočtu hlavní nosné konstrukce podpůrných plošin pro pásové dopravníky objektu letiště.

Na části konstrukce jsme zpracovali také analýzu přípojů.

Projekt byl zpracován v sw AxisVM.  

Projekt zastřešení silážní jímky Horažďovice

Jedná so o ocelovou příhradovou konstrukci uoženou na stávajícím železobetonové jímce zastřešenou lehkou textilní membránou.

Zpracovali jsme statický výpočet a optimalizaci konstrukce včetně ocelových přípojů.

Projekt byl zpracován v sw AxisVM. 

Železobetonová jímka na kejdu

Projekt ŽB jímky v areálu zemědělské výroby. Strop jímky je navržen jako pojížděný.

Zpracovali jsme statický výpočet a výrobní výkresovou dokumentaci.

Projekt byl zpracován v sw AxisVM. 

Seismický výpočet absorberu z PP-H

Absorbér je válcovou nádrží z PP-H (Polystone® P homopolymer), sloužící jako pračka plynů. 

zpracovali jsme seismický výpočet konstrukce a  posouzení účinků zemětřesení na absorbér v chemické výrobě dle EC8. 

Projekt byl zpracován v sw AxisVM. 

Ocelové styčníky na dřevěné konstrukci jízdárny

Konstrukce jízdárny je kombinací ocelové a dřevěné konstrukce.

Naší činností na tomto projektu byl návrh ocelových styčníků.

Optimalizace a výpočet závěsné konzoly pracovního a ochranného lešení

Pro firmu PERI, spol. s r.o. jsem provedli komplexní návrh závěsné konzoly. Posouezní konzoly dle EN na oba mezní stavy a analýza styčníků.

Projekt byl zpracován v sw AxisVM.

RD Čestlice

Pro atraktivní projekt RD v Čestlicích jsem byli zpracovatelem výkresové dokumentace detailního vyztužení.

Dílčí části objektu jsme dále optimalizovali jak tvarově tak v přeposouzení vyztužení.

Přepočet a zesílení skladovací ocelové jímky

Stávající ocelová jímka bude přitížena zastřešením pomocí dřevěných vazníků. Naše kancelář zpracovala projekt přepočtu konstrukce a návrh zesílení pomocí žb prstence.

Pro zesílení byla zpracována také výkresová dokumentace vyztužení.

Projekt byl zpracován v sw AxisVM. 

Požární posouzení ocelové konstrukce

Pro našeho zákazníka a uživatele AxisVM jsme zpracovali posouzení požární odolnosti ocelové konstrukce přístavby.

Projekt byl zpracován v sw AxisVM.