SOFiSTiK Bridge + Infrastructure Modeler

SOFiSTik Bridge + Infrastructure Modeler je výkonné rozšíření pro Autodesk® Revit®. Slouží pro modelování osově závislých, parametrických mostních a tunelových konstrukcí ve 3D. Pokročilé funkcionality projektantům usnadňují a zefektivňují navrhování mostů a tunelů, a to zejména v raných fázích projektů.

Vynikající parametrizace, velká škála lokálních norem a standardů a flexibilní výměnné formáty dat jsou hlavními výhodami pro spolehlivé, rychlé a otevřené modelování mostů a tunelů v Revit®.

Hlavní výhody SBIM

Spolehlivost

 • Plně parametrický pro osově závislé nosné konstrukce, spodní stavby, římsy, a zábradlí
 • Výměry/ QTO tools vám umožní získat data o délce, ploše a objemu z vytvořených umístěných komponentů.
 • 3D modelování všech typů mostů, jako nosníkových, trámových, předpjatých, obloukových i příhradových mostů.

Efektivita

 • Jednoduché vytvoření 3D modelu horní i spodní stavby pomocí parametrických průřezů a osové geometrie
 • Inteligentní generování mostních prvků, jako zábradlí a svodidla
 • Automatické generování příčných řezů, pohledů i podélných řezů s daty vertikálního zarovnání
 • Jednoduchý update podélného řezu v případě úpravu

Flexibilita

 • Vytvářejte 3D osu mostu s použitím dat pro zarovnání, importovaním externích dat (např. z Civil 3D) nebo tabulek se souřadnicemi
 • Importujte digitální modely terénu LandXML a generujte z nich objemy
 • Jednoduchý přenos dat mostu do výpočetního software SOFiSTiK
 • Vytvořte 3D objemový model všech staveb s využitím SOFiSTiK Structural Model

30denní trial zdarma

Vyzkoušejte SOFiSTiK zdarma

Studentská verze

Požádejte o studentskou verzi

Rozhovory s uživateli

Příběhy spokojených zákazníků

Vyzkoušejte zkušební verzi zdarma