BIM, projektování i statika mostů v jednom

29.11.2022

Hledali jste jeden software, který zvládne BIM, projektování i statiku mostů? Nebo v něm budete moci vytvořit prvotní návrh, následně podrobný stavební projekt včetně statického výpočtu? Přesně proto vznikl SOFiSTiK. Software, který se zaměřuje na digitalizaci celého procesu projektování mostů a tunelů.

SOFiSTiK komplexní řešení pro projektování mostů v BIM

 • nepotřebujete více nástrojů pro projektování a výpočty
 • široké výpočetní možnosti programu Sofistik pro všechny typy mostů
 • 3D vyztužování ŽB konstrukcí a generování výkresů výztuže
 • flexibilní systém licencování pro optimalizaci vašich nákladů

Sofistik Bridge + Infrastructure Modeler (SBIM)

 • jediné BIM řešení na trhu pro projektování mostů a tunelů v Revit
 • parametrizace a automatizace, otevřené API pro vlastní nástroje

Komplexní analýza mostů

 • řešení pro ŽB, předpjaté, spřažené, ocelové mosty
 • 3D lineární a nelineární MKP analýza (pruty, skořepiny, 3D solid elementy)
 • časově závislá analýza betonu
 • MSÚ a MSP posudky podle Eurokódu v jednom programu

Vyztužování pro REVIT

 • vyztužujte ve 3D modelu a generujte výkresy přímo z Revit