SOFiSTiK 3D FEM

Produkty SOFiSTiK 3D FEM modelování odpovídají potřebám moderního navrhování s využitím BIM nástrojů a podporou Autodesk® Revit® Structure. Poskytují 3D analýzu a modelování všech prvků.  

Vlastnosti

 • 3D konečné prvky typu nosník, skořepina, deska, stěna
 • Obecný průřez definovaný graficky
 • Žebra jako konečné prvky
 • Automaticky definované výsledné tuhosti pružných podpor pro 2D analýzu z BIM modelů
 • 3D R/C design (ŽB prvky) pro MSÚ a MSP podle různých  návrhových norem (např. EN 1992 + NAs: BS, EHE, FIN, IDM, NF; BS 8110, SNIP)
 • 2D nelineární analýza ŽB plošných konstrukcí pro výpočet reálných deformací pro ekonomický návrh
 • Vyloučení taženého betonu u plošných prvků
 • Posudek pro ocelové konstrukce (EE, EP pro průřezy třídy 1-3)
 • Interaktivní grafický post-processing a tisky

Systémové požadavky

 • Licence AutoCAD ® nebo AutoCAD ® OEM pro grafické systémové vstupy SOFiPLUS.
 • Autodesk® Revit® Structure pro plný přístup k BIM modelování.

Výhody 3D FEM

Bezpečnost

 • Časem a uživateli ověřený německý FEM software.
 • Sofistikovaná, kvalitní řešení pro každodenní výzvy vašeho profesního života.
 • Vytvořeno experty pro experty.

Účinnost

 • Maximální využití díky sdílenému přístupu k výpočetním modulům.
 • Rychlé výpočty díky výkonnému solveru.
 • Úspora času i nákladů díky konzistentní parametrizaci efektivních výpočtů.
 • Kvalitně nastavené pracovní procesy.

Otevřenost

 • Nevyžaduje změnu, ale rozšíření stávajícího systému - otevřené rozhraní zajišťuje integraci do vašich existujících procesů.
 • SOFiSTiK je použitelný pro širokou škálu úkolů - poradí si s budovami, mosty i jinými strukturami.

3D FEM Professional

Balíček pro BIM analýzu a 3D design

3D FEM Premium

Řešení pro náročné projekty

3D FEM Ultimate / 50

Top balíček pro pozemní stavitelství

Vyzkoušejte zkušební verzi zdarma