SOFiSTiK Analysis + Design for Revit

SOFiSTiK Analysis + Design for Revit je integrovaným BIM řešením pro FEM analýzu budov a návrh prvků v rámci Autodesk® Revit®.

Umožňuje úpravy Revit modelů při navrhování desek, sloupů a spojitých nosníků. Můžete organizovat, navrhovat a posuzovat železobetonové konstrukce podle norem Eurokódu. Všechny úkony automaticky generují analýzy a reporty. Získáte bezpečnou, efektivní a flexibilní aplikaci pro stavební projekty jakéhokoliv rozsahu, včetně kvalitních výpočetních metod, automatických pracovních postupů a širokého výběru rozhraní.

Hlavní výhody

Bezpečnost

Kvalitní výpočetní metody se širokou nabídkou možností, které zaručují bezpečné a spolehlivé výsledky.

 • Provádějte 3D MKP analýzu a extrahujte 2D i 3D sub-systémy díky automatic load takedown.
 • Kontrolujte analytický model v Revit - podrobný dialog s upozorněními a důkladná kontrola modelu.
 • Aktivujte pokročilé výpočetní možnosti jako jsou fáze výstavby s časově-závislou analýzou. 
 • Navrhujte ŽB prvky podle Eurokódu přímo v Revit.

Rychlost

Plně automatické pracovní postupy od architektonických modelů v Revit k detailním výsledkům - šetří váš čas. 

 • Na základě architektonického modelu v Revit získejte automaticky analytický model.
 • Celý proces výpočtu si nakonfigurujte a zautomatizujte.
 • Podpora více-vláknových procesů pro více jádrové procesory znamená rychlou analýzu i pro velké modely.
 • Získejte přehled díky vizualizaci analýzy a výsledků přímo v BIM modelu.

Otevřenost

Flexibilní plánování, snadná integrace do vašeho BIM procesu a bezchybné fungování díky dostupným rozhraním.

 • Rozhraní MS Excel pro převod výsledků, např. pro verifikace.
 • Přímá spolupráce s Dynamo díky integrovanému Dynamo Balíčku "SOFiSTiK Analysis + Design".
 • Volitelné propojení se SOFiSTiK FEA řešením pro MKP analýzy.
 • Rychlý a snadný export vnitřních sil, reakcí pilířů, stěn do Excelu.

30denní trial zdarma

Vyzkoušejte SOFiSTiK zdarma

Studentská verze

Požádejte o studentskou verzi

Rozhovory s uživateli

Přesvědčte se o výhodách

Vyzkoušejte zkušební verzi zdarma