Reference

Předmětem zakázky bylo navržení, statické posouzení a optimalizace náhrady nevyhovující mostní konstrukce.

Navržení ocelové výztuže nosné konstrukce a spodní stavby ŽB objektu, který slouží jako mostní konstrukce.

Provedli jsme statický výpočet posuvné skruže určené k betonáži estakády přes inundační území řeky Mže na městském okruhu Plzně.

Statický výpočet řeší vlastní konstrukci revizních lávek (lešení), připojovací detaily a výsledné reakce na železobetonové konstrukci dálničního mostu.

Předmětem statického posouzení je desetipodlažní budova domova pro seniory v Praze.

Zadáním bylo statické posouzení návrhu modernizace čerpací stanice se zázemím pro motoristy.

Tentokrát jsme se podíleli na návrhu projektu atypické skeletové dřevostavby zařazené do soutěže Dřevěná stavba roku.

Návrh a statické posouzení základních nosných prvků konstrukce novostavby většího rodinného domu v rakouském Haslachu.

Předmětem statického posouzení byla přístavba, nástavba a nová konstrukce krovu penzionu nacházejícího se ve vysoké sněhové oblasti Krkonoš.